Wettelijke bepalingen van de AFAPARK website.

Informatie van de uitgever

Deze website en aanverwante diensten zijn het eigendom van :

Bedrijfsnaam: AFAPARK-SIIR

 

Adres : 16 bis Route Nationale 1 - 95560 Maffliers - France

Tel. : +33 (0)1 34 69 88 60

Fax : +33 (0)1 34 69 90 16

SARL capital de 38 000 €

Code APE/NAF : 2740Z

RCS Pontoise B 385 160 411

SIRET : 385 160 411 00026

TVA UE : FR 76 385 160 411

Directeur van de publicatie : M. Boguslaw WALUSIAK

Contact : contact(at)afapark.com

 

De uitgever verplicht zich om alle wettelijke bepalingen betreffende  het opzetten en het gebruik van een website in acht te nemen.

 

Hostingprovider

1&1 Internet SARL

7, place de la Gare - BP 70109 - 57201 Sarreguemines Cedex

Telefoon : +33 (0) 970 808 911

Ontwerp – Realisatie

YELLOW AND CO | Human Information Design & Services

www.yellowandco.com

 

Redactie : Sophie PERIES

Art Direction : Patrick VALLOT

Auteursrecht credits

Site en inhoud : Copyright AFAPARK-SIIR ©2023. Alle rechten voorbehouden.

Foto's : ©AFAPARK SIIR, ©Fotolia, ©Yves METZ, ©Yohan BITTAN

ONZE DEALERS

Meerdere dealers verspreid over

de wereld

Een europese opzet en een aanwezigheid in Asië maken AFAPARK® een van de wereldleiders op de markt van geleidingssytemen voor parkeergarages.

Gebruik, inhoud en links van deze website

Het gebruik van deze website is strict persoonlijk gereserveerd voor de gebruiker. Elke reproductie of afbeelding van deze website om andere redenen, op wat voor medium dan ook, is in zijn geheel of gedeeltelijk, verboden zonder duidelijke en voorafgaande toestemming van AFAPARK-SIIR.

 

De in deze website opgenomen informatie en gegevens zijn van algemene aard en hebben geen contractuele waarde.

 

De bijgaande algemene voorwaarden evenals de in deze website opgenomen informatie en gegevens zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.

 

De hyperlinks die op deze website naar andere websites verwijzen en in het algemeen, naar alle andere bestaande bronnen op Internet, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van AFAPARK-SIIR.

 

Het verwijzing van een hyperlink naar de website www.afapark.com kan uitsluitend onder voorwaarde van duidelijke en voorafgaande toestemming van AFAPARK-SIIR gebeuren.

ONZE PARTNERS

Meerdere partners verspreid over

de wereld

Persoonlike gegevens, vrijheid van computerverkeer

U wordt geïnformeerd dat de informatie die u eventueel door op deze website ingevulde formulieren mededeelt  ons in staat stelt u te antwoorden en uitsluitend bestemd is voor commerciële en administratieve doeleinden voor AFAPARK-SIIR als zijnde verantwoordelijk voor de verwerking.

 

U beschikt in overeenstemming met de franse wet n° 78-17 van 6 Januari 1978 met betrekking tot de vrijheid van digitale bestanden en verkeer, over een recht van toegang, verandering en opheffing van u betreffende gegevens.

 

U kunt uw recht op toegang, verandering en opheffing uitoefenen door contact met ons op te nemen op het volgende correspondentie adres: AFAPARK-SIIR, 16 bis Route Nationale 1 95560 Maffliers France.

Intellectuele eigendomsrechten

AFAPARK-SIIR informeert de gebruikers van deze website dat het merendeel van de informatie en gegevens die erop voorkomt beschermd is door de wettelijke bepalingen van het recht op intellectueel eigendom. Uit dien hoofde informeert AFAPARK-SIIR zijn gebruikers met name dat de in deze website geciteerde handelsmerken door hun respectievelijke eigenaren gedeponeerde handelsmerken zijn en dat de op deze website voorkomende fotografen beschermd zijn door het auteursrecht.

 

De als zodanig beschermde op deze website voorkomende informatie en gegevens zijn het eigendom van AFAPARK-SIIR of van derden die AFAPARK-SIIR toegestaan hebben ze te gebruiken.Elke afbeelding, reproductie, gebruik aanpassing of verandering is in zijn geheel of gedeeltelijk verboden, net zoals elke exploitatie zelfs gedeeltelijk van deze informatie zonder duidelijke en voorafgaande toestemming van AFAPARK-SIIR. Het niet in acht nemen van dit verbod kan onder de burgerlijke en strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de gebruiker van deze website vallen en wordt bestraft, met name uit hoofde van de bepalingen van artikel L335-2 uit het wetboek van het intellectuele eigendomsrecht betreffende de vervalsing, met drie jaar gevangenis en 300 000 € boete.

Technische informatie

Deze website is geoptimaliseerd voor een 1280 x 800 resolutie en zoekmotoren van de 5e generatie.

Toepasselijk recht

De website www.afapark.com en de bijgaande voorwaarden vallen onder het franse recht.

Verantwoordelijkheids beperking

U gebruikt deze website onder uw enige en volle verantwoordelijkheid. AFAPARK-SIIR kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor alle schade direct of indirect zoals met name materiële nadelen, verlies van gegevens of programma, financieel nadeel voortkomend uit toegang tot en gebruik van deze website door de gebruiker of door websites die met hem verbonden zijn.