Regulamin strony AFAPARK.

Informacje wydawnicze

Ta witryna i związane z nią usługi są własnością:

Nazwa firmy: AFAPARK-SIIR

Adres: 16B Route Nationale 1 - 95560 Maffliers - Francja

Tel.: +33 (0)1 34 69 88 60

Fax: +33 (0)1 34 69 90 16

Kapitał zakładowy €38,000

APE/NAF Code: 2740Z

RCS Pontoise, B 385 160 411

SIRET: 385 160 411 00026

TVA UE: FR 76 385 160 411

Reżyser publikacji: M. Bogusław WALUSIAK

Kontakt: contact(at)afapark.com

 

Wydawca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących publikacji i aktywności na stronie.

Hosting

1&1 Internet SARL

7, place de la Gare - BP 70109 - 57201 Sarreguemines Cedex

Telefon: +33 (0) 970 808 911

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia dla naszych  przedstawicieli i partnerów

NASI DYSTRYBUTORZY

Na całym świecie mamy wielu dystrybutorów

Projekt - Produkcja

YELLOW AND CO | Human Information Design & Services

www.yellowandco.com

 

Autor: Sophie PERIES

Dyrektor artystyczny: Patrick VALLOT

Prawa autorskie i prawa pokrewne

Witryny i ich zawartość: Copyright AFAPARK-SIIR ©2009-2013. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zdjęcia: ©AFAPARK-SIIR, ©Fotolia, ©Yvez Metz, ©Yohan Bittan

Nasza obecność w Europie, a także w Azji czyni AFAPARK ® światowym liderem na rynku systemów naprowadzania na wolne miejsca parkingowe.

Użytkowanie, treść, linki i strony

Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego AFAPARK-SIIR, są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego AFAPARK-SIIR, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do AFAPARK-SIIR. Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody AFAPARK-SIIR.

 

Informacje i dane zawarte na tej stronie są informacjami i danymi o charakterze ogólnym i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

Za wszelkie hiperłącza umieszczone na tej stronie internetowej, które mogą prowadzić do innych stron i ogólnie do innych źródeł internetowych AFAPARK-SIIR nie odpowiada.

 

Wszelkie linki bezpośrednio kierujące do strony www.afapark.com, bez wyraźnej zgody udzielonej przez AFAPARK-SIIR, są zabronione.

 

AFAPARK-SIIR na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie AFAPARK-SIIR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik, AFAPARK-SIIR nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu AFAPARK- SIIR.

NASI PARTNERZY

Na całym świecie mamy wielu partnerów

Dane osobowe, przetwarzanie danych i wolności

Informujemy, że wszystkie dostarczone nam informacje, które są potrzebne do wypełnienia formularzy kontaktowych, będą wykorzystywane w celu odpowiedzi na pytania  wyłącznie przez AFAPARK-SIIR, który jest odpowiedzialny za przetwarzanie tych danych dla administracji i celów komercyjnych.

 

Zgodnie z francuskim prawem nr. 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 w sprawach komputerowych, archiwach i wolności, masz prawo dostępu do poprawiania, modyfikowania i usuwania swoich danych.

 

Użytkownik może skorzystać z prawa dostępu, korekty, modyfikacji i usunięcia swoich danych kontaktując się z nami pisemnie na adres: AFAPARK-SIIR, 16 Bis Route Nationale 1 - 95560 Maffliers - Francja

Wartość intelektualna

AFAPARK-SIIR niniejszym informuje użytkowników tej strony internetowej, że większość informacji i danych zawartych w niniejszym dokumencie jest chronionych przez prawa dotyczące praw własności intelektualnej.  AFAPARK-SIIR wyraźnie informuje użytkowników, że wszystkie znaki towarowe wymienione w tym miejscu są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli, oraz że zdjęcia na tej stronie są chronione prawem autorskim.

 

Informacje i dane, w ten sposób chronione, które są zawarte na tej stronie są własnością AFAPARK-SIIR lub osób trzecich, które AFAPARK upoważnił do ich używania. Każde przedstawienie, powielanie, wykorzystywanie, adaptacja lub modyfikacja tych informacji i danych w całości lub w części, bez wyraźnej uprzedniej zgody AFAPARK-SIIR, jest zabronione. Nieprzestrzeganie tego zakazu może skutkować cywilną i karną odpowiedzialnością użytkownika tej strony, w szczególności na podstawie przepisów art.L335-2 kodeksu własności intelektualnej w odniesieniu do fałszowania, karą pozbawienia wolności  do trzech lat i €300,000 grzywny.

Dane techniczne

Ta strona jest zoptymalizowana do użytku w przeglądarkach 5-tej generacji z rozdzielczością ekranu 1280x800.

Obowiązujące prawo

Strony www.afapark.com i niniejsze warunki podlegają prawu francuskiemu.

Wyłączenia odpowiedzialności

Użytkownik jest wyłącznie i całkowicie odpowiedzialny za korzystanie z witryny www.afapark.com. AFAPARK-SIIR nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z serwisu np. uszkodzenia sprzętu, utraty danych lub programów, straty finansowe wynikające z dostępu i korzystania z tej strony lub stron połączonych z nią, poniesione przez użytkownika.